Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Seibo deltog i TOOLS 2011 konferensen i Zürich

10 July 2011 | Nyheter | Comments Off

Paul Cohen och Daniel Rodríguez från Seibo deltog i TOOLS 2011 konferensen som organiserades av ETH Zürich. De bjöds också in av professorn i software engineering vid ETH, Bertrand Meyer, för att hålla ett seminarium om användning av Eiffel i REST-baserade webtjänster på Eiffel Design Feast som arrangerades i anslutning till TOOLS konferensen. Seibo deltog också i några workshops med forskare vid avdelningen för software engineering vid ETH och diskuterade gränssnittsprotokoll för Eiffel-baserade webtjänster samt Eiffel-baserade no-SQL persistenslösningar. Seibo bjöd också in Javier Hector från Argentina till konferensen. Javier har deltagit i flera av Seibos open-source projekt.

Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI)

12 May 2011 | Nyheter | Comments Off

Den 11 maj 2011 registrerades stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI). Seibo har tillsammans med professor Lars L. Gustafsson (KI) varit de drivande i bildandet av stiftelsen och Seibo har överfört alla sina rättigheter till källkoden för den semantiska sökmotorn Drugle till SIDI. Seibo tror att SIDI kommer att kunna vara en aktiv och bidragande aktör inom forskning och utveckling av läkemedelsinformatik och medicinska beslutsstödsystem. Framförallt kommer SIDI kunna verka för skapandet och tillgängliggörandet av öppen och fritt tillgänglig information till vård och invånare!

Fortsatt deltagande i EMA:s e-SPC projekt

23 February 2010 | Nyheter | Comments Off

Seibo fortsätter att delta som expertrådgivare i e-SPC projektet och deltog den 22 februari i ytterligare en workshop i EMA:s lokaler i London.

Expertrådgivning till e-SPC projekt på EMA

28 October 2009 | Nyheter | Comments Off

Seibo har bjudits in till e-SPC projektet på EMA (European Medicines Agency) för expertrådgivning rörande läkemedelsinformatik och mjukvaruteknik. Den 27 oktober 2009 deltog Daniel Rodríguez och Paul Cohen från Seibo i en workshop i e-SPC projektet i EMA:s lokaler i London. Seibo presenterade den semantiska sökmotor för läkemedelsinformation man utvecklat tillsammans med professor Lars L. Gustafsson från KI, och redogjorde bla. för de erfarenheter man gjort av digital analys och indexering av produktresuméer från EMA, Läkemedelsverket samt brittiska och spanska läkemedelsmyndigheterna. Seibo kommer fortlöpande att bidra med expertrådgivning rörande läkemedelsinformatik och mjukvaruteknik i e-SPC projektet.

Semantisk sökmotor för kvalitetssäkrad oberoende läkemedelsinformation

17 October 2009 | Nyheter | Comments Off

Avdelningen för Klinisk Farmakologi på Karolinska Institutet har beställt mer utveckling av söktjänsten Drugle från Seibo med särskilt syfte att vidareutveckla användargränssnittet samt öka antalet indexerade kvalitetssäkrade och producentoberoende källor. Drugle syftar till att hjälpa sjukvårdspersonal, forskare, studenter men även allmänheten att på ett enkelt sätt söka och finna kvalitetssäkrad och producentoberoende information om läkemedel på Internet. En demonstration av systemet finns på drugledemo.seibostudios.se.

Taxosoft: sök- och redaktionssystem för namn på djur och växter

15 August 2009 | Nyheter | Comments Off

Taxosoft är ett sök- och redaktionssystem för namn på djur och växter. Taxosoft är ett av Seibo finansierat projekt som har utvecklats med syfte att bl.a. visa hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan använda programmatiska REST API:er, distribuerade databaser och effektiva sökalgoritmer för att bygga spännande Internettjänster kring för kvalitetssäkrade termer och informationsmodeller. En demo av Taxosoft omfattande samtliga vetenskapliga namn på fåglar finns på demo.taxosoft.org. Läs gärna mer om projektet.

KI beställer insatser inom IT och affärs- och strategiutveckling

30 March 2009 | Nyheter | Comments Off

Seibo har träffat avtal med avdelningen för Klinisk Farmakologi på Karolinska Institutet (KI) om utveckling av webbtjänster för läkemedelsinformation.

Seibo kontrakterar regional säljare för södra Sverige

1 March 2009 | Nyheter | Comments Off

Seibo har kontrakterat Melvyn Murphy för att arbeta med försäljning och marknadsföring av Seibo i södra Sverige. Melvyn Murphy har en svensk högskoleexamen i reglerteknik och automation och har tidigare arbetat både som utvecklare och säljare. Vi hälsar honom varmt välkommen!

MWM-gruppen ingår samarbetsavtal med Seibo

21 November 2008 | Nyheter | Comments Off

Seibo har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med MWM-gruppen. Seibo kommer att bistå MWM med utvecklingsresurser för utveckling av mjukvara för medieproduktion. Bland annat kommer Seibo att hjälpa MWM med utvecklingen av nästa generation av MWM-systemet, som är en av MWM:s kärnprodukter för produktionsplanering, uppföljning och distribution av dagstidningar.

Seibo tar fram specifikation för webbtjänster för läkemedelsinformation

11 November 2008 | Nyheter | Comments Off

Seibo har ingått ett avtal med Läkemedelsenheten på Stockholms Läns Landsting (SLL) om att ta fram en specifikation för webbtjänster för läkemedelsinformation.