Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Bakgrund

Seibo Software Studios startades 2007 av Daniel Rodríguez, David Ulfstrand och Paul Cohen.

Kärnkompetenser

Våra kärnkompetenser är att:

  • Sätta upp kontrollerade, distribuerade och effektiva miljöer för mjukvaruutveckling.
  • Utveckla modulära, skalbara mjukvarusystem som är lätta att vidareutveckla och förvalta.
  • Analysera och designa tekniska lösningar för nya mjukvaruprodukter och tjänster.

Vi har ett nära samarbete med:

  • Vårt samarbetspartner Sophilabs i Uruguay.
  • Andra mindre mjukvaruföretag med expertkompetens.

Affärsmodell

Vi anpassar gärna de kommersiella villkoren så att de är ändamålsenligt anpassade till varje kunds affärsmodell. Villkoren baseras typiskt på någon av följande kontraktsmodeller:

  • Fastprisåtagande
  • Systemanvändningsbaserad
  • Procent på kundintäkter
  • Delägarskap i produkter eller företag
  • Timbaserad konsulting

Företagskultur

Vi har en företagskultur speciellt avsedd att locka och behålla drivna programmerare och utvecklare. Vi vill ha en tekniskt stimulerande och utvecklande miljö som ger bra programmerare de bästa möjliga förutsättningarna att vara produktiva och kreativa.

Enkelhetens skönhet

Enkelhet i design och implementation av mjukvara är bra men svårt att uppnå.

Det är bra eftersom det betyder att man har mjukvara som är lättare att förstå, modifiera och underhålla. Det betyder ofta att man har mjukvara som är lätt att återanvända i andra sammanhang än det ursprungliga.

Det är svårt av många anledningar. Det kräver en god förståelse för det problemområde man arbetar med. Det kräver en gedigen kunskap i de möjliga teknikerna. Det kräver en kreativ attityd till problemlösning. Det kräver en inställning där enkelhet ses som viktigt.

Att utveckla mjukvara är en kombination av ingenjörsarbete, kreativitet, hantverksmässighet och oftast en liten del magisk insikt. Det finns ingen given algoritm för att uppnå enkelhet i design och implementation. En inspirerande princip formulerades av Antoine de Saint-Exupéry;

En designer vet när han har uppnått perfektion, inte när det inte finns mer att lägga till, utan då det inte finns mer att ta bort.