Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Vi säljer och tillhandahåller support för EiffelStudio. Mer information om vår Eiffel-relaterade verksamhet finns på eiffel.seibostudios.se.

Ett annat spännande open source-projekt som vi driver är dbREST. Det är en specifikation och en referensimplementation av ett REST-baserat webbgränssnitt för persistens.

Det här är några av våra föredragna verktyg:

Programmeringsmiljöer

Utvecklingsplattformar

Verktyg för konfigurationshantering

Projekt- och samarbetsverktyg

  • Trac (Wiki och ärendehanteringssystem för mjukvaruutvecklingsprojekt)

Metoder och processer