Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Seibo deltog i TOOLS 2011 konferensen i Zürich

10 July 2011 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 18 January 2013 @ 22:16

Paul Cohen och Daniel Rodríguez från Seibo deltog i TOOLS 2011 konferensen som organiserades av ETH Zürich. De bjöds också in av professorn i software engineering vid ETH, Bertrand Meyer, för att hålla ett seminarium om användning av Eiffel i REST-baserade webtjänster på Eiffel Design Feast som arrangerades i anslutning till TOOLS konferensen. Seibo deltog också i några workshops med forskare vid avdelningen för software engineering vid ETH och diskuterade gränssnittsprotokoll för Eiffel-baserade webtjänster samt Eiffel-baserade no-SQL persistenslösningar. Seibo bjöd också in Javier Hector från Argentina till konferensen. Javier har deltagit i flera av Seibos open-source projekt.

Comments are closed.