Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Seibo tar fram specifikation för webbtjänster för läkemedelsinformation

11 November 2008 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 13 January 2009 @ 15:58

Seibo har ingått ett avtal med Läkemedelsenheten på Stockholms Läns Landsting (SLL) om att ta fram en specifikation för webbtjänster för läkemedelsinformation.

Comments are closed.