Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Semantisk sökmotor för kvalitetssäkrad oberoende läkemedelsinformation

17 October 2009 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 11 February 2010 @ 23:28

Avdelningen för Klinisk Farmakologi på Karolinska Institutet har beställt mer utveckling av söktjänsten Drugle från Seibo med särskilt syfte att vidareutveckla användargränssnittet samt öka antalet indexerade kvalitetssäkrade och producentoberoende källor. Drugle syftar till att hjälpa sjukvårdspersonal, forskare, studenter men även allmänheten att på ett enkelt sätt söka och finna kvalitetssäkrad och producentoberoende information om läkemedel på Internet. En demonstration av systemet finns på drugledemo.seibostudios.se.

Comments are closed.