Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI)

12 May 2011 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 1 July 2012 @ 10:32

Den 11 maj 2011 registrerades stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI). Seibo har tillsammans med professor Lars L. Gustafsson (KI) varit de drivande i bildandet av stiftelsen och Seibo har överfört alla sina rättigheter till källkoden för den semantiska sökmotorn Drugle till SIDI. Seibo tror att SIDI kommer att kunna vara en aktiv och bidragande aktör inom forskning och utveckling av läkemedelsinformatik och medicinska beslutsstödsystem. Framförallt kommer SIDI kunna verka för skapandet och tillgängliggörandet av öppen och fritt tillgänglig information till vård och invånare!

Comments are closed.