Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Taxosoft: sök- och redaktionssystem för namn på djur och växter

15 August 2009 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 11 February 2010 @ 23:29

Taxosoft är ett sök- och redaktionssystem för namn på djur och växter. Taxosoft är ett av Seibo finansierat projekt som har utvecklats med syfte att bl.a. visa hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan använda programmatiska REST API:er, distribuerade databaser och effektiva sökalgoritmer för att bygga spännande Internettjänster kring för kvalitetssäkrade termer och informationsmodeller. En demo av Taxosoft omfattande samtliga vetenskapliga namn på fåglar finns på demo.taxosoft.org. Läs gärna mer om projektet.

Comments are closed.