Delivering quality software as specified, on time and at controlled costs

English

Expertrådgivning till e-SPC projekt på EMA

28 October 2009 | Nyheter | No Responses
Last Modified: 25 June 2012 @ 21:41

Seibo har bjudits in till e-SPC projektet på EMA (European Medicines Agency) för expertrådgivning rörande läkemedelsinformatik och mjukvaruteknik. Den 27 oktober 2009 deltog Daniel Rodríguez och Paul Cohen från Seibo i en workshop i e-SPC projektet i EMA:s lokaler i London. Seibo presenterade den semantiska sökmotor för läkemedelsinformation man utvecklat tillsammans med professor Lars L. Gustafsson från KI, och redogjorde bla. för de erfarenheter man gjort av digital analys och indexering av produktresuméer från EMA, Läkemedelsverket samt brittiska och spanska läkemedelsmyndigheterna. Seibo kommer fortlöpande att bidra med expertrådgivning rörande läkemedelsinformatik och mjukvaruteknik i e-SPC projektet.

Comments are closed.